26219507_755243824684602_7179739855497289660_n.jpg
ulotka.jpg
Wyślij nam wiadomość przy pomocy naszego szybkiego formularza kontaktowego.
Portal
grafika
Podniesienie poziomu edukacji oraz świadomości społecznej w kontekście lokalnej historii, tradycji i kultury oraz nowych technologii multimedialnych 2018


REGULAMIN KONKURSU FOTOZAGADKA

  1. Organizatorem konkursu jest Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw (CKI) i Krotoszyn Niezwykły.
  2. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie co przedstawia fotozagadka i przesłaniu jej na adres e-mail:
  3. Zdjęcia - zagadki publikowane będą co dwa tygodnie w serwisie Facebook na profilu Krotoszyn Niezwykły oraz Krotoszyn Współdziałamy oraz na stronie internetowej www.krotoszyn.pliwww.wspoldzialamy.krotoszyn.pl. Nazwiska zwycięzców będą publikowane na wszystkich wymienionych wyżej portalach. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi rozlosowane zostaną nagrody, które można będzie odbierać w biurze CKI na ul Zdunowskiej 12 w Krotoszynie.
  4. Wyłonienie zwycięzcy odbywa się poprzez losowanie za pomocą koła losującego (wheeldecide.com), na którym Organizator zamieszcza imię i pierwszą literę nazwiska lub fragment adresu e-mail (jeśli nie podano w zgłoszeniu konkursowym imienia i nazwiska).
  5. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób przez serwis sponsorowany, popierany ani przeprowadzany, ani też z nim związany. Organizator konkursu korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.
  6. Konkurs organizowany jest w ramach projektu współfinansowanego przez Miasto i Gminę Krotoszyn w ramach Otwartego Konkursu Ofert Burmistrza Krotoszyna. Fundatorem podwójnych biletów do kina Przedwiośnie jest CKI.


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przeprowadzenia konkursu FOTOZAGADKA jest stowarzyszenie Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw z siedzibą przy ul. Zdunowskiej 12 w Krotoszynie, tel. 62 7250623, e-mail: , zarejestrowane w rejestrze  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000013979 którego dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające REGON 250765045, NIP 621-15-21-259  (dalej jako: „Administrator”). Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu FOTOZAGADKA jest Urząd Miejski w Krotoszynie z siedzibą przy ul. Kołlątaja 7.

Dane osobowe tj. imię, nazwisko i adres e-mail przetwarzane są wyłącznie na potrzeby konkursu FOTOZAGADKA i po wyłonieniu zwycięzcy konkursu zostaną niezwłocznie usunięte. Usunięcie danych osobowych nie dotyczy danych osobowych zwycięzcy, którego dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu konkursu.

Uczestnik konkursu ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, aczkolwiek ich podanie jest warunkiem udziału w konkursie. Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


(CKI)

ikona daty07-06-2018, 13:42 ikona autoracki mg
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
COOKIE

Używamy plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki